Dotacje obrotowe – nabór wniosków

View Calendar

Konkurs jest kierowany do firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z negatywnymi skutkami pandemii i odnotowały spadek obrotów o minimum 30%. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie poprzez system LSI2014.

Nabór wniosków rozpoczyna się 15 lipca 2020 roku i potrwa do wyczerpania 140 % alokacji przeznaczonej na nabór lub 5000 złożonych wniosków. Tym razem liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o dotacjach obrotowych w naszym artykule na stronie głównej.