Dotacja na termomodernizację w firmie – rusza nabór wniosków

View Calendar
2022-03-22 - 2022-04-20 Cały dzień

Dotacja na termomodernizację w firmie ze środków unijnych. W dniach 22 marca - 20 kwietnia 2022 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków. Czas jest mało, również na realizację inwestycji.

Dotacja na termomodernizację w firmie obejmuje m.in.:

  • wymianę kotła grzewczego na paliwa stałe na urządzenia zgodne z wymaganiami ekoprojektu;
  • docieplenie budynków firmowych;
  • wymianę stolarki okiennej;
  • modernizację systemu oświetlenia.

Pieniądze, którymi na ten cel dysponuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), pochodzą z funduszy UE przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom społecznym i gospodarczym pandemii SARS-CoV-2. Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

Dotacja na termomodernizację w firmie - warunki

Aby otrzymać wsparcie na termomodernizację firmy ze środków, którymi dysponuje LAWP, firma musi:

  • przygotować projekt termomodernizacji obiektów zlokalizowanych na terenie województw lubelskiego;
  • należeć do sektora MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) albo być spółką prawa handlowego, w której udziałowcem większościowym jest jednostka samorządu terytorialnego albo związek jednostek samorządu terytorialnego;
  • dokonać audytu energetycznego budynków objętych projektem.

Jaka będzie wysokość dotacji?

Mikro i małe firmy mogą liczyć na dotację w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł. Środki do rozdysponowania w tej rundzie to prawie33 mln zł.

UWAGA!
Projekt, który otrzyma dofinansowanie, firma musi zakończyć najpóźniej 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na rpo.lubelskie.pl

Czytaj także:
Dotacje na OZE w firmie w 2022 r.

Ulga termomodernizacyjna i dotacje w PCP