Budownictwo zrównoważone – termin składania wniosków

View Calendar
2022-05-30 00:00 - 17:00

Budownictwo zrównoważone, zwiększone walory estetyczne i przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu. Takie są warunki ubiegania się o dofinansowanie UE  konkursu Wsparcie Inicjatyw Lokalnych Nowego Europejskiego Bauhausu. Zainteresowani mają czas do 30 maja do godziny 14:00 CEST.

Z dofinansowanie na projekty spełniające warunki konkursu skorzystać mogą małe i średnie JST poniżej 100 tys. mieszkańców.

Budownictwo zrównoważone i nie tylko - jak się ubiegać o wsparcie?

Wnioskodawcy powinni złożyć elektroniczny formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim) wraz z dokumentami potwierdzającymi.

Strona naboru

Formularz zgłoszeniowy

Termin składania zgłoszeń mija 30 maja 2022 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Sebastianem Gojdziem, koordynatorem NEB na Polskę. E-mail: [email protected].

20 projektów ukierunkowanych na konkretny obszar z całej UE otrzyma wsparcie rzeczowe w postaci współpracy z grupami ekspertów interdyscyplinarnych, które ułatwi wykorzystanie inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu i usprawni jej realizację.

Na co?

Wybrane zostaną inspirujące projekty, które promują trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu: Zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne:

  • zrównoważony rozwój – wspieranie celów klimatycznych, obiegu zamkniętego, zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i różnorodności biologicznej
  • estetyka – poprawa jakości doświadczenia i stylu wykraczających poza funkcjonalność
  • włączenie społeczne – promowanie wartości różnorodności, dostępności i przystępności cenowej

Organizatorzy dążą w szczególności do promowania projektów, które prowadzą lokalne władze publiczne. Takich, które przyczyniają się do realizacji Nowego Europejskiego Bauhausu w następujących obszarach działania:

  1. Renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznych w duchu obiegu zamkniętego i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.
  2. Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego.
  3. Dostosowanie i przekształcenie budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych.
  4. Rewitalizacja obszarów miejskich lub wiejskich.