Bezpłatne warsztaty CSR dla MŚP

View Calendar
2021-11-16 10:00 - 16:00

Bezpłatne warsztaty z CSR, ukończenie których kończy się uzyskaniem niezbędnego certyfikatu, organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Bezpłatne warsztaty z CSR pt. CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach przeprowadzi firma Grupa Profesja. CSR to skrót z języka angielskiego, który pochodzi od określenia jednej z głównych strategii współczesnego zarządzania, jaką jest Corporate Social Responsibility. Na język polski tłumaczy się je jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Firmy stosujące tę strategię w swoich działaniach uchodzą za najbardziej nowoczesne, konkurencyjne i postępowe na rynku. CSR oznacza bowiem, że firma świadomie i dobrowolnie w swoich działaniach uwzględnia:

 • interesy społeczne,
 • aspekty środowiskowe,
 • swoje relacje z różnymi grupami interesariuszy, a zwłaszcza swoich pracowników.

Bezpłatne warsztaty z CSR mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych trendów, które stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania zrównoważonego rozwoju. Wyzwania te mają charakter:

 •  społeczny,
 •  gospodarczy,
 • polityczny.

 

Warsztaty mają zachęcić przedsiębiorców do analizowania prowadzonej działalności pod kątem wpływu na społeczeństwo i środowisko. Mają inspirować rozwój firmy w kierunku poszanowania standardów odpowiedzialnego biznesu.  Pozwolą także dopasować zestaw narzędzi i standardów do zastosowania w praktyce, biorąc pod uwagę specyfikę branży.

Program warsztatów

Bezpłatne warsztaty z CSR dla małych i średnich firm będą odbywać się w każdym województwie. Harmonogram dostępny jest na stronie Grupy Profesja. W województwie lubelskim spotkania odbędą się 16 oraz 19 listopada 2021 roku. Rejestracja odbywa się tutaj.

Każde ze spotkań warsztatowych będzie składało się z dwóch bloków: teoretycznego i praktycznego. Blok teoretyczny będzie poruszał tematy związane z problematyką:

 • zrównoważonego rozwoju biznesu,
 • trendów społeczno-gospodarczych,
 • korzyści osiąganych z odpowiedzialnego budowania modelu biznesowego.

 

Blok praktyczny to w 100 % zajęcia praktyczne, w tym:

 • analizy i mapowanie interesariuszy,
 • budowanie strategii odpowiedzialnego biznesu.

 

Bezpłatne warsztaty CSR - kto może się zapisać?

Projekt kierowany jest do przedstawicieli firm z sektora MŚP, które:

 • interesuje rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje i wdrażanie praktyk społecznej odpowiedzialności,
 • są skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju organizacji.

Uczestnikami warsztatów mogą być:

 • przedsiębiorcy,
 • właściciele firm, menedżerowie małych i dużych zespołów,
 • koordynatorzy projektów,
 • osoby odpowiedzialne w organizacji za proces zmiany i rozwoju.

W każdym z warsztatów weźmie udział od 20 do 25 uczestników.
Jedno przedsiębiorstwo na warsztaty może skierować maksymalnie 2 osoby.