Dom drewniany odporny na pożar

Redakcja

Czy dom drewniany wielorodzinny jest bezpieczny pod względem pożarowym? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie przybliżył eksperyment Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowej Straży Pożarnej.

Nowoczesny dom drewniany ma wiele zalet. Jest energooszczędny, dobrze izoluje ciepło, panuje w nim mikroklimat podnoszący komfort użytkowania, jest przyjazny środowisku i doskonale wpisuje się w ideę budownictwa zrównoważonego. Jego ognioodporność wymaga jednak dokładniejszego zbadania. A jest ona istotna zwłaszcza w przypadków budynków wielokondygnacyjnych.

Rozwój budownictwa drewnianego to jeden z priorytetów naszego rządu. Cel ten można realizować, upowszechniając budowę jednorodzinnych domów drewnianych. Można go jednak realizować, budując również piętrowe, wielorodzinne budynki z drewna. Tak jak to ma miejsce w wielu krajach na całym świecie. Aby to było możliwe, potrzebna jest odpowiednia wiedza techniczna. Ale nie tylko. Zasady bezpieczeństwa wymagają, aby strażacy wiedzieli, jak taki obiekt zachowuje się w czasie pożaru. Wiedza ta jest niezbędna również do wprowadzenia odpowiednich regulacji w przepisach przeciwpożarowych. Dopiero one tak naprawdę otworzą drogę do rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce.

Eksperyment w skali 1:1!

Badania z zakresu odporności ogniowej konstrukcji drewnianych prowadzi Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Dotychczas wszystkie eksperymenty odbywały się w warunkach laboratoryjnych. Teraz pracownicy ITB postanowili sprawdzić je w „realu”. W tym celu, wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej (PSP), przeprowadzili eksperyment, podczas którego próbie pożarowej poddano rzeczywisty budynek.

Na poligonie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach pod Radomiem firma UNIHOUSE wybudowała czteromodułowy dwukondygnacyjny dom drewniany o powierzchni ponad 110 m2. W wydzielono w nim 4 pokoje, 2 łazienki i korytarz. Budynek ten wyposażono w typowe dla lokali użytkowych elementy infrastruktury instalacyjnej, czyli:

  • rury,
  • kable,
  • kanały wentylacyjne,
  • gniazdka elektryczne.

Układ warstw we wszystkich przegrodach (ściany, stolarka budowlana, dach, stropy, podłogi) spełniał wymagania polskiego prawa budowlanego. Znajdowały się w nich uszkodzenia typowe dla zamieszkałych lokali (np. otwory w okładzinach ściennych). Wykonano je, aby warunki eksperymentu maksymalnie oddawały warunki panujące w rzeczywistości.

Jak płonie dom drewniany, czyli przebieg badania

dom-drewniany-bezpieczny-pozarowo

Wybudowany na potrzeby eksperymentu budynek poddany został serii pożarów. Ich scenariusze przygotowała PSP. Trzy przewidywały rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz budynku, dwa zaś pożar zewnętrzny.

Scenariusze pożaru wewnątrz budynku zakładały:

  • pojawienie się ognia w małym pomieszczeniu przy założeniu, że pożar sam wygaśnie;
  • pożar w małym pomieszczeniu w skali umożliwiającej ocenę zachowania ścian konstrukcyjnych i osłonowych budynku oraz dachu;
  • rozprzestrzenianie się ognia w największym pomieszczeniu w skali umożliwiającej ocenę zachowania stropów i ścian budynku oraz możliwości prowadzenia akcji ratowniczej.

Przewidziane w programie dwie symulacje pożaru zewnętrznego miały na celu przeprowadzenie oceny zachowania elewacji wykonanej:

  • w systemie ETICS;
  • wentylowanej.

Wyniki, czyli dom drewniany odporny na pożar

Eksperyment sfilmowano i pobrano próbki do badań.  – W pełni potwierdziła się teza, że wielopoziomowe, szkieletowe budynki drewniane są bezpieczne pożarowo. Podczas eksperymentu maksymalna temperatura w pomieszczeniu, w którym rozwijał się pożar wynosiła ponad 1100ºC. W pomieszczeniu znajdującym się powyżej, na podłodze panowała zaś temperatura 23ºC – mówi doktor Paweł Sulik z ITB, który jest kierownikiem projektu i był jednym z inicjatorów eksperymentu.

Materiały z badania pozwolą zmienić przepisy techniczno-budowlane w zakresie wymagań dotyczących stopnia palności (klasy reakcji na ogień) wyrobów budowlanych oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna.

 

Film z przebiegu eksperymentu można obejrzeć tutaj.

 

Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa budynków określa załącznik I do rozporządzanie Parlament Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Precyzyjne wymagania przeciwpożarowe dla obiektów budowlanych w naszym kraju określa zaś Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział VI).