Dofinansowanie na OZE dla gmin na Lubelszczyźnie

Redakcja

Dofinansowanie na OZE dla gmin Lubelszczyzny cieszy się nieustannie dużą popularnością. Zainteresowani nim są zarówno sami mieszkańcy regionu, jak i samorządowcy. Do grona beneficjentów RPO dołączyły właśnie trzy gminy: Chełm, Niedźwiada i Tereszpol.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, już wkrótce mieszkańcy trzech kolejnych gmin zamontują w swoich gospodarstwach nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz przyjazne środowisku źródła ciepła. Kilka dni temu Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy samorządowcom z gmin Chełm, Niedźwiada i Tereszpol. Na realizację swoich projektów gminy te przeznaczą łącznie prawie 21 mln zł. Dofinansowanie na OZE dla nowych gmin z funduszy unijnych to 13 mln zł. Warto zaznaczyć, że w tego typu projektach panele fotowoltaiczne montowane są głównie na budynkach mieszkalnych, gospodarczych (garaż, altana) lub gruncie z wyłącznym przeznaczeniem produkcji energii na potrzeby gospodarstw domowych.

Przyznanie dofinansowania kolejnym samorządom było możliwe dzięki temu, że Zarząd Województwa Lubelskiego w październiku br. zwiększył dofinansowanie w naborze z Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nowe umowy

Pierwsza z nowych umów, której wartość sięga ponad 11 mln zł, dotyczy gminy Chełm. Projekt pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1 dotyczy zakupu i montażu urządzeń w budynkach mieszkalnych indywidualnych odbiorców. Zakłada on zamontowanie:

 • 349 instalacji fotowoltaicznych,
 • 156 kotłów na biomasę,
 • 212 instalacji solarnych
 • 68 powietrznych pomp ciepła.

Unia do inwestycji dołoży nieco prawie 8 mln zł.

Z kolei w gminie Niedźwiada samorząd zaplanował montaż na budynkach należących do mieszkańców:

 • 215 instalacji fotowoltaicznych,
 • 220 instalacji solarnych.

Gmina zaopatrzy swoich obywateli ponadto w 25 pieców opalanych biomasą.

Projekt zatytułowany Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada pochłonie nieco ponad 6 mln zł.  Wsparcie z Funduszy Europejskich dla tego projektu wynosi około 3,5 mln zł.

Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II, to nazwa projektu opiewającego na kwotę ponad 3,2 mln zł. Pieniądze te wystarczą na wykonanie:

 • 142 instalacji fotowoltaicznych,
 • 61 kolektorów słonecznych,
 • 10 kotłów na biomasę.

Wsparcie z UE pokryje prawie 1,9 mln zł.

OZE wciąż popularne

Podjęta w tym miesiącu decyzja Zarządu Województwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów i mieszkańców regionu.

– Dzięki ostatniej zmianie dofinansowanie na działania związane z Odnawialnymi Źródłami Energii uzyskało łącznie aż 309 projektów – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – Z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyliśmy na nie prawie 800 mln zł.

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów Funduszy Europejskich. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło aż 210 wniosków. Kwota, którą przeznaczono na ich dofinansowanie, to ponad 569 mln zł. Tymczasem w momencie ogłoszenia konkursu (lipiec 2019 roku) alokacja finansowa wynosiła zaledwie nieco ponad 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego kilkukrotnie zwiększał alokację w tym konkursie.

Rezultaty

Miliony wydane na instalacje związane z OZE łącznie pozwolą na:

 • budowę ponad 99 tys. jednostek wytwarzania energii z OZE;
 • spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie około 225 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie;
 • możliwość pozyskania ok. 453,09 MW dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

CZYTAJ TAKŻE:
Stop Smog, czyli wsparcie termomodernizacji w gminach
Fotowoltaika dla firm – jakie wsparcie dla PV w 2021 roku?
Zbliża się czas wymiany starych kotłów węglowych