Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca

Redakcja

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany ponownie od 9 listopada 2020 roku. Po przejściu klas 1-3 na nauczenie zdalne rodzice, tak jak na wiosnę, będą mogli wnioskować o to świadczenie. Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pozostały nie zmienione.

 

Ze względu na duży wzrost zachorowań, rząd zdecydował o obowiązkowym nauczaniu zdalnym w klasach 1-3. Wielu rodziców musi zatem pozostać w domu, aby sprawować opiekę nad tak małymi dziećmi. W związku z tym rząd przywrócił dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O wsparcie ZUS mogą ubiegać się rodzice dzieci w wieku do lat 8 oraz starszych z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

Wsparcie z ZUS tylko w trzech przypadkach

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, są takie same jak na wiosnę. Rodzic może wnioskować o to świadczenie wtedy, gdy w związku z epidemią COVID-19 musi sam opiekować się dzieckiem. Ponieważ:

 • zamknięty został żłobek, przedszkole, szkoła albo klub dziecięcy, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały;
 • żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka pobytu dziennego oraz inne placówki lub podmioty zatrudniające dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie mogą dotychczasowym swoim podopiecznym zapewnić opieki;
 • wymienione powyżej placówki są otwarte, ale w sposób ograniczony.

Kto dodatkowy zasiłek opiekuńczy dostanie?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat:
  • 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • 18, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 24, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.