Dobór komina do potrzeb użytkownika – systemy kominowe Leier

Wszystkie gospodarstwa domowe potrzebują źródeł ciepła. Najczęściej zapewniają je kotły i piece opalane różnymi paliwami. Wybór rodzaju kotła i paliwa jest wskazany na etapie planowania budowy. Umożliwi to optymalne dobranie systemu kominowego.

Paliwo stałe, olejowe lub gazowe – kocioł tradycyjnykominek – najlepszy będzie system kominowy Leier izolowany. Jest to komin ceramiczny z izolacją z wełny mineralnej, gwarantuje bezpieczne odprowadzenie gorących spalin.

Gazowy kocioł kondensacyjny – system kominowy Leier Turbo-S. Jest to nowoczesny system kominowy ceramiczny o zwiększonej szczelności dla odprowadzenia spalin wyrzucanych z dużym ciśnieniem.

Paliwo gazowe, kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania – sys­tem kominowy Leier Turbo. Jest to system powietrzno-spalinowy umożliwiający doprowadzenie powietrza do spalania spoza pomieszczenia, w którym znajduje się palenisko.

Leier Izolowany, Leier Turbo, Leier Turbo-S

Dom wielorodzinny, kominy wielopodłączeniowe – system kominowy Leier Turbo współpracuje z wieloma kotłami z zamkniętą komorą spalania, także z kondensacyjnymi.

Wentylacja grawitacyjna – razem z kominem można zamówić pustaki do wzniesienia ciągów wentylacyjnych. Pustaki te mają różną ilość kanałów i różne wymiary.

Pustaki wentylacyjne

Dlaczego warto wybrać system kominowy Leier?

  • wszystkie systemy kominowe Leier są sprawdzone w warunkach laboratoryjnych. Efektem tych prób jest zastosowanie m.in. rur o zwiększonej odporności na wysokie temperatury oraz pewność prawidłowej pracy komina poparta trzydziestoletnią gwarancją;
  • rury szamotowe otulone wełną mineralną w kominie Leier izolowanym są przystosowane do pracy ciągłej w temperaturze do 600°C. Cały system jest odporny na pożar sadzy;
  • rura podłączenia pieca jest wykonana z dwóch elementów, które są sklejone. W przypadku wadliwego montażu (przypadkowego uderzenia lub braku dylatacji między czopuchem pieca a rurą podłączenia pieca) nie ulegnie uszkodzeniu cały komin tylko element rury podłączenia pieca. Naprawa jest szybka i tania;
  • drzwi rewizji są dwuelementowe. Element wewnętrzny szczelnie zamyka komin wkładką szamotową. Całość jest uszczelniona matą z wełny mineralnej i sznurem. Zwiększa to bezpieczeństwo użytkowania komina w czasie pożaru lub pożaru sadzy;
  • systemy kominowe Leier można budować wewnątrz w budynkach nowych i remontowanych, jak i na zewnątrz tych budynków;
  • inwestor i wykonawca przy budowie komina mogą skorzystać z filmu instruktażowego i pomocy doradcy technicznego;
  • trzydziestoletnia gwarancja na kominy Leier obowiązuje od daty sprzedaży;
  • kompletny komin może być dostarczony bezpośr ednio na budowę.

Warto też pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) kanały spalinowe powinny być czyszczone minimum 2 razy w roku, a kanały dymowe od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące.


Neptun, Skład Materiałów Budowlanych
20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 1C
tel. 81 710 1810, fax 81 710 1819
[email protected]