Dariusz Pilipiec – wspomnienie

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Lublinie

Dariusz Pilipiec, Prezes Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie odszedł od nas na zawsze w dniu 4 września 2022 roku. Zapamiętamy go przede wszystkim jako mądrego, wspaniałego i dobrego człowieka.

Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku i żalu z powodu śmierci naszego Prezesa i kolegi Dariusza Pilipca, który po bardzo ciężkiej i wyczerpującej chorobie odszedł od nas na zawsze w dniu 4 września 2022 r., przeżywszy zaledwie 43 lata.

Dariusz Pilipiec ukończył VI LO w Lublinie, w którym został zaliczony do grona wybitnych absolwentów. Całe swoje krótkie życie związał z pracą w naszej Spółdzielni. Rozpoczął ją w 2004 r. zaraz po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Podczas pracy w Spółdzielni ukończył również studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W Spółdzielni przeszedł wszystkie szczeble pracy, począwszy od najniższego, poprzez stanowisko zastępcy prezesa, aż wreszcie od 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Był człowiekiem wysokiej kultury, którego cenili pracownicy, kontrahenci, organy samorządów krajowych.

Pełnił zaszczytne funkcje w wielu organizacjach:

1) w Krajowej Izbie Kominiarzy – był założycielem i Prezesem Zarządu w Oddziale Lubelskim a w kraju członkiem sądu koleżeńskiego,

2) w Stowarzyszeniu Ruchu Spółdzielców w Lublinie był członkiem Zarządu oraz pełnił funkcję sekretarza,

3) w Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, która jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich, był wiceprezesem Zarządu.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej

Zawsze serdeczny, pomocny, oddany pracownikom, zaangażowany w działanie Spółdzielni, o której rozwój dbał, pozyskując nowych kontrahentów. Opracował dokumentację z wykonania usług, jako jedyny w Spółdzielni sporządzał komputerowe szkice przewodów kominowych.

Pan Prezes był wzorem pracowitości i uczciwości. Wyróżniał się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, ekonomicznej i kominiarskiej – w 2013 r. uzyskał tytuł czeladnika, a w 2019 r. tytuł mistrza w zawodzie kominiarskim.

Zapamiętamy go jako bardzo dobrego człowieka, koleżeńskiego, zawsze z życiowym optymizmem, pełnego pasji i energii do działania. Przede wszystkim jednak jako mądrego, wspaniałego i dobrego człowieka.

Uczynił w życiu wiele dobra dla innych, a zwłaszcza dla spółdzielców, za co otrzymał medal Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców.

Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie