Cyfryzacja procesu budowlanego

Oprac. redakcyjne na podstawie materiałów Ministerstwa Rozwoju

Cyfryzacja procesu budowlanego staje się rzeczywistością. Już teraz część dokumentacji związanej z realizacją inwestycji możemy wypełnić w serwisie e-budownictwo. Do końca roku inwestorzy mają uzyskać możliwość składania on-line wniosku o pozwolenie na budowę.

Branża budowlana potrzebuje rozwiązań zwiększających jej efektywność i ułatwiających realizację inwestycji. Potrzebna jest więc cyfryzacja procesu budowlanego. Od kilku miesięcy ministerstwo promuje więc wdrażanie technologii BIM w firmach projektowych.  3 sierpnia br. wprowadziło zaś możliwość składania i przesyłania dokumentacji budowlanej drogą elektroniczną. Jednocześnie zachowana zostanie papierowa postać dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej.

Czyja to inicjatywa?

Cyfryzacja procesu budowlanego od wielu lat postulowana jest przez różne środowiska związane z budownictwem. Potrzebę tę dodatkowo uwypukliła sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2. Podjęcie działań w tym kierunku to ostatecznie wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

– Przyszedł czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny – podkreśla wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W 2019 roku wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Wprowadzenie możliwości składania wniosków o pozwolenie na budowę poprzez internet odciąży także urzędy.

– Cyfryzacja procesu budowlanego ma uprościć i przyspieszyć czynności realizowane w ramach dotychczasowych procedur. Potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej uwypuklił lockdown związany z pandemią SARS-CoV-2. Na pierwszy ogień pójdzie 10 formularzy, które będzie można zrealizować przez internet – wskazuje Dorota Cabańska, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nie wszystko od razu

Aktualnie poprzez rządowy serwis e-budownictwo można pobrać i wypełnić tylko niektóre formularze dotyczące procesu budowlanego. Od 3 sierpnia br. serwis udostępnia ich 10. On-line można obecnie:

  • zgłosić roboty budowlane (oprócz tych z koniecznością dołączenia projektu) oraz rozbiórkę,
  • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zawiadomić odpowiedni urząd o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dostępne formularze można w tej chwili wypełnić on-line, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Możliwość przesyłania dokumentacji budowlanej przez Internet ma być uruchomiona jesienią tego roku. Do końca grudnia zaś inwestorzy będą mogli drogą elektroniczną złożyć także wniosek o pozwolenie na budowę.

W następnych etapach cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy i elektronicznego rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi. Przewiduje się także możliwość założenia konta inwestora w serwisie e-budownictwo.

– Potrzebne jest również stworzenie systemu do korzystania z zasobów informacji dotyczących terenu lub inwestycji przechowywanych w przestrzeni elektronicznej, dostępnych tak dla inwestorów, projektantów i urzędów – mówi Małgorzata Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

FL 2-3/2020 NASTĘPNY ARTYKUŁ: Budowlanka ma się nieźle

CZYTAJ TAKŻE: BIM w projektowaniu budynków