Co warto wiedzieć o podłogach ceramicznych? Vademecum fachowca

Dariusz Marciniak, [email protected]

Fachowość usługi i doradztwo jest ważnym elementem budowania dobrych relacji z inwestorem, szczególnie gdy chodzi o osobę fizyczną. Często dostarczone materiały, w tym przypadku tzw. terakota, nie spełniają warunków do poprawnego użytkowania, co może skutkować brakiem zadowolenia inwestora, a w konsekwencji reklamacjami. Co warto wiedzieć i jakie informacje przekazać inwestorowi?

Płytki ceramiczne używane na podłogi muszą spełniać określone parametry techniczne w zależności od zastosowania. Cechy, na które w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, to: nasiąkliwość, mrozoodporność, ścieralność, antypoślizgowość, twardość, odporność chemiczna. Płytki ceramiczne na podłodze łazienki powinny być przede wszystkim antypoślizgowe. Będzie to miało decydujący wpływ na bezpieczeństwo w trakcie ich użytkowania.

Nasiąkliwość płytek ceramicznych (E)

Ten parametr określa stopień chłonności płytek. Płytki ceramiczne o zwartej strukturze, z mniejszą ilością mikroporów, będą mniej chłonęły wodę. Od stopnia nasiąkliwości płytek zależą także inne walory użytkowe, jak choćby odporność na zginanie czy – przede wszystkim – mrozoodporność. Płytki ceramiczne zastosowane na zewnątrz, nasiąknięte wodą opadową, w momencie spadku temperatury poniżej 0°C ulegną zniszczeniu. Dlatego parametr nasiąkliwości ważny jest przy płytkach stosowanych na zewnątrz. Zależność jest więc taka – im mniejsza nasiąkliwość, tym lepsza mrozoodporność:

  • płytki ceramiczne o małej nasiąkliwości (E ≤ 3%);
  • płytki ceramiczne o średniej nasiąkliwości (E > 3% i <10%);
  • płytki o dużej nasiąkliwości (E >10%).

Płytki podłogowe stosowane wewnątrz pomieszczeń mogą mieć nasiąkliwość E w granicach 3−6%, ale płytki ceramiczne zewnętrzne, narażone na warunki atmosferyczne i niską temperaturę, poniżej 3% (takie płytki uważa się za mrozoodporne). Dla przykładu, płytki gresowe mają często znacznie lepszy parametr nasiąkliwości, nawet poniżej 0,5%.

Antypoślizgowość płytek ceramicznych (R)

Decyduje o bezpieczeństwie użytkowania płytek podłogowych. Ważne jest, aby płytki ceramiczne nie były śliskie, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, na zewnątrz i wewnątrz. Parametr ten oznaczony jest od R9 do R13. Im większa cyfra, tym mniej śliskie płytki. Do użytku domowego wystarczają na ogół płytki ceramiczne o współczynniku R9, ale już w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych, w tzw. strefach mokrych, wymagany jest większy współczynnik antypoślizgowości.

Wytrzymałość na zginanie

Ten parametr określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu płytki ceramiczne się łamią. Jest istotny dla płytek podłogowych, które podczas eksploatacji narażone są na duże obciążenia. Znaczenie ma w tym przypadku grubość płytki ceramicznej i jej wielkość. Im grubsza płytka i mniejszy format, tym większa będzie wytrzymałość mechaniczna. W pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej można stosować płytki podłogowe, których grubość wynosi mniej niż 12 mm. Jednak w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych zaleca się stosowanie płytek grubszych. Według normy wartość parametru (wytrzymałości na zginanie) dla płytek podłogowych nie powinna być mniejsza niż 35 N/mm2. Dla większości płytek gresowych wartość ta przekracza 45.

Odporność na ścieranie (PEI)

Parametr ten dotyczy głównie płytek podłogowych, które narażone są na czynniki mechaniczne (dla szkliwa szczególnie groźny jest piasek przenoszony na butach). Warto wiedzieć, że pierwsze objawy ścierania (zmatowienie płytki) widać bardziej na powierzchniach ciemnych i błyszczących.
Klasy ścieralności:
I klasa – płytki ceramiczne w tej grupie nadają się do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych mało eksploatowanych, jak np. sypialnie, ewentualnie łazienki.
II klasa – płytki podłogowe zalecane do pomieszczeń mieszkalnych, w których możliwość zarysowania powierzchni jest niewielka, użytkowanych w miękkim obuwiu: sypialnie, łazienki, pokoje dzienne.
III klasa – płytki ceramiczne do pomieszczeń mieszkalnych intensywniej użytkowanych: kuchnie, przedpokoje, korytarze. Nadają się również do pokoi i łazienek hotelowych. Te w wersji mrozoodpornej można stosować na tarasy i balkony.
IV klasa – płytki ceramiczne do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu, w których chodzi się w obuwiu miękkim: kuchnie, korytarze, przedpokoje. Nadają się też do pomieszczeń użyteczności publicznej, w których ruch nie jest zbyt duży.
V klasa – płytki podłogowe w tej klasie spełniają surowe wymagania eksploatacyjne, dotyczące odporności na zarysowania i ścieranie. Zalecane do budynków użyteczności publicznej, zwłaszcza do wykańczania podłóg przy wejściach i w korytarzach.