CERBUD wybrał nowy Zarząd

Redakcja

CERBUD przez następne trzy lata będzie działał pod wodzą Andrzeja Reja. Tak postanowili uczestnicy XXII Walnego Zjazdu Członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD.

tradycyjna-ceramika-budowlana-prezes-cerbud
Andrzej Rej

Wybór Andrzeja Reja na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD nikogo nie zaskoczył.

Andrzej Rej to społecznik, któremu Zrzeszenie w dużej mierze zawdzięcza powołanie do życia i skuteczną działalność. Zrzeszeniu przewodzi od ponad 20. lat. Spośród licznych sukcesów, jakie Zrzeszenie odniosło w tym czasie, warto zwrócić uwagę na działania, które doprowadziły do:

 • korzystnej (zmniejszającej obciążenia) dla większości producentów ceramiki budowlanej zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • odłożenia w czasie (o pół roku) obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego przez małe i średnie cegielnie. CERBUD powołał ponadto zespół, który opracował kilkadziesiąt wniosków na bardzo korzystnych dla przedsiębiorców warunkach finansowych. Dzięki zabiegom Zrzeszenia większość małych i średnich cegielni ostatecznie została z tego obowiązku zwolniona;
 • uzyskania przez małe i średnie cegielnie możliwie najwyższych przydziałów uprawnień do emisji CO2 , a następnie ich wyłączenia z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Aktualnie Zrzeszenie walczy o wsparcie finansowe i zapewnienie ciągłości dostaw węgla dla cegielni. Paliwo to w całości pochodzi z polskich kopalni. Z jednej strony nie ma więc zagrożenia, że zniknie on z polskiego rynku, jednak z drugiej strony ze względu na kryzys energetyczny cegielnie mają problemy z jego dostępnością. Sytuacja jest na tyle poważna, że problemom z zaopatrzeniem cegielni w węgiel uczestnicy Zjazdu poświęcili szczególną uwagę. Pod dyskusję poddano m.in. pomysł o powołaniu branżowej grupy zakupowej.

Kilka słów o Walnym Zjeździe CERBUD

XXII Walny Zjazd Członków Zrzeszenia CERBUD odbył się 26 czerwca 2022 r. w Radoszycach, w zakładzie Ceradbud L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj Sp. J.

Zjazd podzielono na dwie części:

 • formalną-sprawozdawczo-wyborczą;
 • dydaktyczną.

W części formalnej uczestnicy Zjazdu wybrali Zarząd KZMB CERBUD oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Przez najbliższe trzy lata w Zarządzie działać będą:

 • Andrzej Rej;
 • Włodzimierz Zawrzykraj z cegielni Ceradbud L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj Sp.j.;
 • Robert Kufel z cegielni Ceramika Kufel;
 • Piotr Piętal z cegielni Cekobud s.c. Piętal Wacław, Piętal Wojciech;
 • Tomasz Trojanowski z Cegielni Trojanowscy – Feliks Trojanowski w spadku.

Komisję Rewizyjną obecnie tworzą:

 • Katarzyna Kawęcka z Cegielni Siedleszczany Łabuda;
 • Ludmiła Rozenbreg reprezentująca Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych;
 • Klaudia Zawadzka z Cegielni Dąbrówka Zbigniew Zawadzki.

W części dydaktycznej uczestnicy wysłuchali wykładów na temat:

 • alternatyw technologicznych obniżających energochłonność procesów wypalania wyrobów ceramicznych;
  zagrożeń jakie niesie ze sobą hydrofobizacja elewacji z tradycyjnej ceramiki czerwonej;
 • przerobu masy ceramicznej w kontekście jakości produkowanych wyrobów;
 • modernizacji pieca kręgowego w kierunku mechanizacji procesu jego obsługi przy pomocy wózków widłowych oraz hydraulicznych chwytaków pakietowych;
 • zwiększonych wymagań w zakresie jakości materiałów w ramach kontroli prowadzonych u producenta przez nadzór budowlany.

Foto: CERBUD

CZYTAJ TAKŻE:
Tradycyjna ceramika budowlana na rynku XXI w.
Historia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich