BDO: Tarcza antykryzysowa zmieniła terminarz

Redakcja

Tarcza Antykryzysowa to nie tylko przepisy dotyczące wsparcia finansowego firm. Pakiet pomocowy zawiera zmiany w licznych ustawach regulujących działalność przedsiębiorstw. Wśród nowych rozwiązań znalazł się także nowy terminarz dla BDO.

 

Już pierwsza wersja Tarczy Antykryzysowej przyniosła przedłużenie okresu przejściowego, w którym przedsiębiorstwa mogą jeszcze prowadzić papierową ewidencję odpadów. Nowelizacja ustawy o odpadach pozwalała na to tylko do końca czerwca 2020 roku. Tarcza 1.0 wydłużyła okres przejściowy do końca roku, czyli 31 grudnia. Z zastrzeżeniem, że jeżeli ewidencja odpadów będzie w tym czasie prowadzona na papierze, w formie papierowej przedsiębiorca musi wystawiać też KPO (kartę przekazania odpadów). W dodatku w takiej ilości egzemplarzy, aby każdy, kto przyjmuje od nich odpady lub je transportuje, posiadał przy sobie jego kopię.

Papierowa ewidencja odpadów do systemu elektronicznego, czyli BDO, musi być wprowadzona do 31 stycznia przyszłego roku.

Tarcza 2.0 to kolejne zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami. Nowela przesuwa terminy dotyczące sprawozdawczości za rok 2019. Zgodnie z nią:

  •  przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający i przetwarzający odpady sprawozdanie roczne za 2019 rok muszą złożyć do 31 października 2020 roku. Wyjątkiem są firmy, które prowadzą demontaż pojazdów oraz strzępiarkę – dla nich datą graniczną jest 11 września 2020 roku;
  • przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, sprzęt elektroniczny bądź elektryczny, baterie, akumulatory itp. sprawozdanie muszą złożyć do 11 września 2020 roku;
  • przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie o odpadach odebranych w 2019 roku składają do 31 sierpnia 2020 roku.