Jubileusz w Lublinie

PZITS

29 listopada 2019 roku w Lublinie odbędą się uroczystości z okazji 60-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz 100-lecia PZITS w Polsce. Jubileusz to doskonały czas, aby podsumować wieloletnią działalność Zrzeszenia, docenić wkład, jaki w jego rozwój wniosły niektóre osoby i wzmocnić integrację środowiska branżowego. Celem PZITS jest m.in. rozwijanie i propagowanie techniki i myśli technicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków. O jego randze świadczy przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo-technicznych.