< 2021 >
Marzec 28 - Kwiecień 03
 • 28
  Brak wydarzeń
 • 29
  Brak wydarzeń
 • 30
  Brak wydarzeń
 • 31

  Fotowoltaika dla firm - nabór wniosków

  Cały dzień
  2021.03.31

  Fotowoltaika dla firm ciągle może liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Już od 31 marca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji w OZE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 80 mln  zł.

  Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura
  i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

  Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje, które polegają na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, które należą do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

  Fotowoltaika dla firm – jaki będzie poziom dofinansowania?

  Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Są przy tym dwa ograniczenia. Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż 85% wartości inwestycji. Nie może to też być kwota wyższa niż 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się przy tym o premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej wynosi:

  • 5% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego;
  • 20% kosztów kwalifikowanych  dla pozostałych instalacji.
  Szczegóły naboru:

  http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html

   

  CZYTAJ  TAKŻE:
  Jak sfinansować instalację PV?
  Ulga termomodernizacyjna i dofinansowanie z PCP
  Uzgodnienia ppoż dla instalacji PV

 • 01

  Wsteczne rozliczenie straty za rok 2020 - PIT

  Cały dzień
  2021.04.01-2021.04.30

  Podatnicy PIT,  u których w 2020 r. (w roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy obejmującym miesiące z 2020 r.) powstała strata podatkowa, pod pewnymi warunkami mogą w całości lub części rozliczyć ją z dochodami za 2019 r. poprzez korektę zeznania składaną w kwietniu bieżącego roku.

  Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest:

  1. powstanie straty za 2020 i wykazanie dochodu w zeznaniu za 2019 r.;
  2. spadek przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w porównaniu z przychodami z działalności gospodarczej za 2019 r.;
  3. kwota straty mniejsza lub równa 5.000.000 zł (w przypadku gdy jest większa, wstecz będzie można ją rozliczyć do wymienionej wysokości a resztę na zasadach ogólnych).

  CZYTAJ TAKŻE: Rozwiązania podatkowe w czasach COVID-19

 • 02
  Brak wydarzeń
 • 03
  Brak wydarzeń

Artykuły

< 2021 >
Marzec 28 - Kwiecień 03
 • 28
  Brak wydarzeń
 • 29
  Brak wydarzeń
 • 30
  Brak wydarzeń
 • 31

  Fotowoltaika dla firm - nabór wniosków

  Cały dzień
  2021.03.31

  Fotowoltaika dla firm ciągle może liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Już od 31 marca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji w OZE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 80 mln  zł.

  Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura
  i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

  Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje, które polegają na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, które należą do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

  Fotowoltaika dla firm – jaki będzie poziom dofinansowania?

  Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Są przy tym dwa ograniczenia. Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż 85% wartości inwestycji. Nie może to też być kwota wyższa niż 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się przy tym o premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej wynosi:

  • 5% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego;
  • 20% kosztów kwalifikowanych  dla pozostałych instalacji.
  Szczegóły naboru:

  http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html

   

  CZYTAJ  TAKŻE:
  Jak sfinansować instalację PV?
  Ulga termomodernizacyjna i dofinansowanie z PCP
  Uzgodnienia ppoż dla instalacji PV

 • 01

  Wsteczne rozliczenie straty za rok 2020 - PIT

  Cały dzień
  2021.04.01-2021.04.30

  Podatnicy PIT,  u których w 2020 r. (w roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy obejmującym miesiące z 2020 r.) powstała strata podatkowa, pod pewnymi warunkami mogą w całości lub części rozliczyć ją z dochodami za 2019 r. poprzez korektę zeznania składaną w kwietniu bieżącego roku.

  Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest:

  1. powstanie straty za 2020 i wykazanie dochodu w zeznaniu za 2019 r.;
  2. spadek przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w porównaniu z przychodami z działalności gospodarczej za 2019 r.;
  3. kwota straty mniejsza lub równa 5.000.000 zł (w przypadku gdy jest większa, wstecz będzie można ją rozliczyć do wymienionej wysokości a resztę na zasadach ogólnych).

  CZYTAJ TAKŻE: Rozwiązania podatkowe w czasach COVID-19

 • 02
  Brak wydarzeń
 • 03
  Brak wydarzeń