< 2020 >
Lipiec
NdPnWtŚrCzwPtSo
   1
 • 00:00
  2020.07.01
  wiazacej-informacji-stawkowej

  Wprowadzenie nowej matrycy VAT miało nastąpić 1 kwietnia br. Na skutek stanu epidemii jej wejście w życie przesunięto na 1 lipca. Jej zadaniem jest uproszczenie systemu stawek i wyeliminowanie sytuacji, gdy podobne do siebie artykuły i usługi opodatkowane są inaczej. Uproszczenie to zapewnić ma także zmiana symboli statystycznych stosowanych na potrzeby VAT. Do 1 lipca br. do identyfikacji towarów i usług przedsiębiorcy mogą posługiwać się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2008. Od 1 lipca zaś zamiast niej stosowane będą:

  • Nomenklatura scalona (CN);
  • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB);
  • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015.

   

  Aby ułatwić podatnikom zapoznanie się z nowym systemem, już od 1 listopada 2019 roku umożliwiono im występowanie do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Wzór wniosku określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązywać będą także nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11. Nowe deklaracje wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

234
567
 • 10:00
  2020.07.07

  Spotkanie online poświęcone wykorzystaniu wykorzystaniu chłodu z gruntu, w ujęciu technicznym i środowiskowym.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.

  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

8910
 • 08:00 -10:00
  2020.07.10

  Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na webinar informacyjny dla mikro i małych przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) dotyczący zasad aplikowania w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

  Zaproszenie z linkiem zostanie wysłane do zapisanych uczestników spotkania dzień przed szkoleniem tj. 9 lipca – czwartek. Szkolenie będzie realizowane za pomocą platformy internetowej ClickMeeting.

  W otrzymanej wiadomości z platformy ClickMeeting wystarczy kliknąć w „przydatne wskazówki: sprawdź połączenie” (opcja zalecana, możliwość przeprowadzenia testu połączenia oraz audio, mikrofonu i kamery). Drugi sposób dołączenia do webinarium- należy kliknąć w wygenerowany link (w miejscu „gdzie:…”) potem należy wpisać swoje imię i adres mailowy, a następnie „wejdź..” Zalecane przeglądarki: Firefox, Opera, Chrome.

  Rejestracja
  Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej <<<TUTAJ>>>. Spotkanie jest bezpłatne.

  UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona (50 uczestników), decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wszystkim osobom, którym nie udało się zapisać do udziału w webinarze, w dniu szkolenia  (tj. 10 lipca w godzinach popołudniowych) zostanie wysłany e-mail z linkiem do nagranego webinaru w formie filmu.

11
121314
 • 10:00
  2020.07.14

  Wielozadaniowe i ogólnodostępne narzędzie doboru pomp ciepła alpha innotec. Opis możliwości programu alpha check w praktyce.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.
  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

15
 • 10:00
  2020.07.15

  Konkurs jest kierowany do firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z negatywnymi skutkami pandemii i odnotowały spadek obrotów o minimum 30%. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie poprzez system LSI2014.

  Nabór wniosków rozpoczyna się 15 lipca 2020 roku i potrwa do wyczerpania 140 % alokacji przeznaczonej na nabór lub 5000 złożonych wniosków. Tym razem liczy się kolejność zgłoszeń.

  Więcej informacji o dotacjach obrotowych w naszym artykule na stronie głównej.

161718
1920
 • Cały dzień
  2020.07.20

  Odroczenie przysługiwało w przypadku (1) poniesienia negatywnych konsekwencji pandemii i (2) zmniejszenia się o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

  Do konsekwencji negatywnych należy na przykład zakaz prawny prowadzenia działalności lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek przychodów czy też zmniejszenie liczby pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami.

  Drugi z warunków nie ma zastosowania w stosunku do podatników, którzy:

  1. w 2019 r. korzystali z formy opodatkowania, gdzie nie ustala się przychodów (np. karta podatkowa);
  2. rozpoczęli działalność w 2019 r. i nie osiągnęli przychodów;
  3. rozpoczęli działalność w 2020 r.
21
 • 10:00
  2020.07.21

  Normy prawne i trendy budowlane wymuszające progres technologii najcichszych pomp ciepła.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.
  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

22232425
262728
 • 10:00
  2020.07.28

  Rozmowa z praktykiem z branży, który przedstawi zalety powietrznych pomp ciepła z naturalnym czynnikiem.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.
  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

293031
 • Cały dzień
  2020.07.31

  Odroczenie terminu do 31 lipca 2020 r. dotyczy podatników osiągających dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 u.p.d.o.p., gdy przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w danym roku.  Podatnicy, dla których rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym i pozostali zeznania CIT8 musieli złożyć do 31 maja.

 

Artykuły

< 2020 >
Lipiec
NdPnWtŚrCzwPtSo
   1
 • 00:00
  2020.07.01
  wiazacej-informacji-stawkowej

  Wprowadzenie nowej matrycy VAT miało nastąpić 1 kwietnia br. Na skutek stanu epidemii jej wejście w życie przesunięto na 1 lipca. Jej zadaniem jest uproszczenie systemu stawek i wyeliminowanie sytuacji, gdy podobne do siebie artykuły i usługi opodatkowane są inaczej. Uproszczenie to zapewnić ma także zmiana symboli statystycznych stosowanych na potrzeby VAT. Do 1 lipca br. do identyfikacji towarów i usług przedsiębiorcy mogą posługiwać się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2008. Od 1 lipca zaś zamiast niej stosowane będą:

  • Nomenklatura scalona (CN);
  • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB);
  • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015.

   

  Aby ułatwić podatnikom zapoznanie się z nowym systemem, już od 1 listopada 2019 roku umożliwiono im występowanie do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Wzór wniosku określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązywać będą także nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11. Nowe deklaracje wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

234
567
 • 10:00
  2020.07.07

  Spotkanie online poświęcone wykorzystaniu wykorzystaniu chłodu z gruntu, w ujęciu technicznym i środowiskowym.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.

  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

8910
 • 08:00 -10:00
  2020.07.10

  Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na webinar informacyjny dla mikro i małych przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) dotyczący zasad aplikowania w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

  Zaproszenie z linkiem zostanie wysłane do zapisanych uczestników spotkania dzień przed szkoleniem tj. 9 lipca – czwartek. Szkolenie będzie realizowane za pomocą platformy internetowej ClickMeeting.

  W otrzymanej wiadomości z platformy ClickMeeting wystarczy kliknąć w „przydatne wskazówki: sprawdź połączenie” (opcja zalecana, możliwość przeprowadzenia testu połączenia oraz audio, mikrofonu i kamery). Drugi sposób dołączenia do webinarium- należy kliknąć w wygenerowany link (w miejscu „gdzie:…”) potem należy wpisać swoje imię i adres mailowy, a następnie „wejdź..” Zalecane przeglądarki: Firefox, Opera, Chrome.

  Rejestracja
  Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej <<<TUTAJ>>>. Spotkanie jest bezpłatne.

  UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona (50 uczestników), decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wszystkim osobom, którym nie udało się zapisać do udziału w webinarze, w dniu szkolenia  (tj. 10 lipca w godzinach popołudniowych) zostanie wysłany e-mail z linkiem do nagranego webinaru w formie filmu.

11
121314
 • 10:00
  2020.07.14

  Wielozadaniowe i ogólnodostępne narzędzie doboru pomp ciepła alpha innotec. Opis możliwości programu alpha check w praktyce.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.
  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

15
 • 10:00
  2020.07.15

  Konkurs jest kierowany do firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z negatywnymi skutkami pandemii i odnotowały spadek obrotów o minimum 30%. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie poprzez system LSI2014.

  Nabór wniosków rozpoczyna się 15 lipca 2020 roku i potrwa do wyczerpania 140 % alokacji przeznaczonej na nabór lub 5000 złożonych wniosków. Tym razem liczy się kolejność zgłoszeń.

  Więcej informacji o dotacjach obrotowych w naszym artykule na stronie głównej.

161718
1920
 • Cały dzień
  2020.07.20

  Odroczenie przysługiwało w przypadku (1) poniesienia negatywnych konsekwencji pandemii i (2) zmniejszenia się o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

  Do konsekwencji negatywnych należy na przykład zakaz prawny prowadzenia działalności lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek przychodów czy też zmniejszenie liczby pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami.

  Drugi z warunków nie ma zastosowania w stosunku do podatników, którzy:

  1. w 2019 r. korzystali z formy opodatkowania, gdzie nie ustala się przychodów (np. karta podatkowa);
  2. rozpoczęli działalność w 2019 r. i nie osiągnęli przychodów;
  3. rozpoczęli działalność w 2020 r.
21
 • 10:00
  2020.07.21

  Normy prawne i trendy budowlane wymuszające progres technologii najcichszych pomp ciepła.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.
  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

22232425
262728
 • 10:00
  2020.07.28

  Rozmowa z praktykiem z branży, który przedstawi zalety powietrznych pomp ciepła z naturalnym czynnikiem.

  Formuła spotkania przewiduje m. in. rozmowy i wywiady z ekspertami i praktykami., a także możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących branży i problematyki pomp ciepła.
  Wszystkie spotkania z cyklu Summer MeetUp odbywają się we wtorki i startują o godzinie 10.00. Rejestracja na tydzień przed wydarzeniem.

   

293031
 • Cały dzień
  2020.07.31

  Odroczenie terminu do 31 lipca 2020 r. dotyczy podatników osiągających dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 u.p.d.o.p., gdy przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w danym roku.  Podatnicy, dla których rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym i pozostali zeznania CIT8 musieli złożyć do 31 maja.