Niedozwolone klauzule umowne w sprzedaży konsumenckiej

adw. dr Rafał Choroszyński

Powszechnie wiadomo, że w prawie cywilnym obowiązuje zasada swobody umów. Oznacza ona w skrócie, iż strony mogą umówić się o wszelkie świadczenia, które są możliwe faktycznie i nie są sprzeczne z prawem